متن های جدید و زیبا برای امام زمان

ای منتظران ڪَنج نهان می آید آرامش جان عا‌شقان می آید بربام طلایه داران ظهور ڪفتند ڪه صاحب الزمان می آید مـــیـلاد حـــضـــرت مـهـــدی (عج) پـیشاپیش مــبــارڪ بـاد ————————————- مهدی جان… به دنبال تو...