امام زمان

برچسب: متن امام زمانی

1

امام زمان جهان را پر از عدل و داد می کند با جنگ و خونریزی این کار را انجام می‌دهد

 آیا وقتی امام زمان (عج جهان را پر از عدل و داد می کند با جنگ و خونریزی این کار را انجام می‌دهد شروع ظهور حضرت مهدی چگونه است وقتی مردم جهان آماده پذیرش...

0

متن های جدید و زیبا برای امام زمان

ای منتظران ڪَنج نهان می آید آرامش جان عا‌شقان می آید بربام طلایه داران ظهور ڪفتند ڪه صاحب الزمان می آید مـــیـلاد حـــضـــرت مـهـــدی (عج) پـیشاپیش مــبــارڪ بـاد ————————————- مهدی جان… به دنبال تو...


یک جمله برای امام زمان 
بنویس