امام زمان

برچسب: عکس نوشته

امام زمان 0

دلنوشته های ظهور امام زمان (عج)

جمعه پاتزدهم شعبان سال 255 هجری در شهر سامرا حضرت مهدی (عج) چشم به جهان گشود دلنوشته های ظهور امام زمان (عج) بیا که بی تو… بیا که بی تو نه سحر را طاقتی...


یک جمله برای امام زمان 
بنویس