شعرهای جدید و زیبا برای امام زمان (عجل)

شعرهای زیبا برای امام زمان 🌷یا صاحب الزمان(عج)🌷 بیا که جز تو آقا یاوری نیست بجز تو بر دل آقا باوری نیست بیا که عشق از دل ها برون گشت جهان از ظلم آقا...