علائم نهایی پیش از ظهور امام زمان(ع)

علائم نهایی پیش از ظهور امامان زمان (عج) چیست؟ پاسخ علائم ظهور حضرت مهدی (عج) بر دو دسته تقسیم می شوند: الف: علائم حتمی و قطعی؛ ب: علائم غیر حتمی و غیر قطعی که...