متن و دل نوشته های جدید درباره امام عصر

مستي نه از پياله نه از خم شروع شد از جاده سه ‌شنبه شب قم شروع شد آيينه خيره شد به من ومن به‌ آينه آن قدر خیره شد كه تبسم شروع شد —————————————————–...