امام زمان

برچسب: اخر زمان

0

ما چگونه از حوادث و بلاهای آخر الزمانی مصون بمانیم

🔴🔴 چه کنیم که ما از حوادث و بلاهای آخر الزمانی مصون بمانیم؟ 🔴🔴 دوره آخر الزمان پر است از انواع حوادث و اتفاقات ناگوار لذا برای مصون ماندن از این حوادث چند راهکار...


یک جمله برای امام زمان 
بنویس