جمعه ای دیگر گذشت ولی یوسف زهرا نیامد

جمعه ای دیگر گذشت ولی یوسف زهرا نیامد از جمله القاب امام زمان علیه السلام، «یوسف زهرا» است. شباهتهایی بین حضرت یوسف و امام زمان علیهما السلام وجود دارد که حاکی از حال و...