دانلود سخنرانی استاد رائفی پوردرباره رییس جمهور مهدویت

به نام خدا دانلود سخنرانی استاد رائفی پوردرباره رییس جمهور مهدویت درباره این کلیپ هیچ  مقام دولتی به بحث مهدویت وارد نمیشه هیچ رییس جمهوری درباره امام زمان برنامه ای ندارد چند خط درباره...